Nieuwe kans op identificatie van één van de 101 Oezbeken

Hoop sterft als laatste, zeggen de Russen. Dus hopen we nog steeds dat we ooit tenminste één van de 101 Sovjetsoldaten kunnen identificeren die in en nabij Kamp Amersfoort om het leven werden gebracht. Naar verluidt zijn ze afkomstig uit Oezbekistan.

En… daar we hebben nu een nieuw spoor gevonden! De Nederlandse medegevangene Gerrit de Wilde maakte getekende portretten van zeven gevangenen. Op twee ervan schreef hij de naam van de gevangene. Handgeschreven, verbasterd, zoals hij de namen verstond.

Naar beide namen en naar soldaten met gelijkende namen hebben we natuurlijk meermaals uitgebreid onderzoek gedaan. Maar in de papieren versie van één van de vele gedenkboeken zijn we nu een soldaat tegengekomen met exact dezelfde naam. Een soldaat uit Oezbekistan. Een soldaat die hier nog als vermist te boek staat.

De kans op een succesvolle identificatie is klein. Maar misschien slagen we er toch in vast te stellen dat deze soldaat dezelfde is als op de tekening.

Later deze week gaan we het gehucht bezoeken waar deze soldaat vandaan komt… Wordt vervolgd.