Stichting Sovjet Ereveld opgetogen over vondst doosje

Remco Reiding op onderzoek in Oezbekistan

Het gevonden sigarettendoosje

Stichting Sovjet Ereveld is verheugd over de vondst van een sigarettendoosje bij de Politieacademie in Leusden. Waarschijnlijk heeft het doosje toebehoord aan één van de Sovjetsoldaten die in Kamp Amersfoort zijn omgekomen en op het Sovjet Ereveld begraven liggen.

,,We zijn opgetogen over deze verrassende ontdekking’’, zegt Remco Reiding, directeur van Stichting Sovjet Ereveld. ,,We hopen dat uit aanvullend onderzoek zal blijken dat dit doosje daadwerkelijk van één van hen is. Natuurlijk zijn wij bereid onze expertise hiervoor beschikbaar te stellen.’’

Reiding verricht al meer dan twintig jaar onderzoek naar de 865 oorlogsslachtoffers die op het Sovjet Ereveld begraven liggen. Sinds 2010 doet hij dat namens Stichting Sovjet Ereveld, die zich ook inzet voor het levend houden van de nagedachtenis aan deze soldaten.

Het in 2016 gevonden blikje

De Sovjetsoldaten die in en nabij Kamp Amersfoort om het leven kwamen, liggen als onbekenden begraven op het Sovjet Ereveld. ,,Over het leven van deze jongens weten we dus weinig’’, zegt Reiding. ,,Dat maakt dit doosje belangrijk, omdat het helpt hun verhaal te vertellen.’’

Er zijn weinig voorwerpen die het verhaal van deze soldaten tastbaar maken. Stichting Sovjet Ereveld kwam in 2016 in het bezit van een blikje dat had toebehoord aan één van de Sovjetsoldaten. Verder zijn een foto en een handvol getekende portretten bewaard gebleven.