Stichting Sovjet Ereveld genomineerd voor erfgoedprijs

De Stichting Sovjet Ereveld is genomineerd voor de Gouden Terebinth, een landelijke prijs voor een organisatie die zich bijzonder heeft ingespannen voor het behoud van funerair erfgoed. Op 8 februari wordt duidelijk of de Stichting de prijs heeft gewonnen.

De voorbereidende werkgroep zwaait in haar rapport de Stichting Sovjet Ereveld alle lof toe: ,,Samenvattend concludeert de Werkgroep dat deze kandidaat niet alleen volledig voldoet aan de ten behoeve van de Gouden Terebinth gestelde criteria, maar dat het project een veel bredere strekking heeft. De kern daarbij is, dat het een voorbeeld is van medemenselijkheid, waarbij grenzen worden geslecht en vooroordelen omver gehaald. In een periode van internationale spanningen tussen Nederland en Rusland (denk aan MH17) geeft dit project hoop op een betere wereld.’’

De andere genomineerden zijn de Stichting tot behoud van de Drentse Graftrommels in Veenhuizen en de Stichting Oude Kerkhof Roermond. De jury kiest uit deze drie de winnaar van de prijs.