Steek thuis op 9 april een kaarsje aan

Bij de herdenking op 9 april kan helaas geen publiek aanwezig zijn. Vanwege de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus heeft het bestuur van de Stichting Sovjet Ereveld besloten het plaatsen van kaarsjes te laten plaatsvinden in zeer kleine kring.

We vragen u om thuis een kaarsje te branden voor de 77 Sovjetsoldaten die op 9 april 1942 om het leven werden gebracht. We zouden het fijn vinden als u een foto van uw kaarsje op onze Facebook-pagina wilt plaatsen en op uw eigen sociale media. U kunt de foto ook naar ons mailen: info@sovjet-ereveld.nl.

De kaarsjes herinneren aan de levens van 101 jonge Sovjetsoldaten die in en nabij Kamp Amersfoort werden vermoord. In het kamp kwamen 24 van deze jongens om het leven door honger, ziekte en mishandeling. Op 9 april 1942, 79 jaar geleden, werden de overgebleven 77 soldaten door de Duitse bezetter doodgeschoten. Het zou de op een na grootste executie in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog blijken te zijn.

De 101 Sovjetsoldaten waren door de nazi’s in september 1941 als levend propagandamateriaal naar Amersfoort gestuurd. De aanblik van een stelletje in lompen gehulde spleetogen moest het Nederlandse volk, en met name de communisten in ons land, ervan overtuigen dat wij beter de zijde van nazi-Duitsland konden kiezen in de strijd tegen het bolsjewisme.

De 101 liggen als onbekende Sovjetsoldaten begraven op het Sovjet Ereveld aan de Dodeweg in Leusden. Hun identiteit is nog niet vastgesteld. De meesten kwamen volgens verklaringen en documenten uit Oezbekistan.