Educatie

Vanuit verschillende perspectieven biedt het Sovjet Ereveld verhalen die we graag delen. In het bijzonder met jongeren.

.

De belangrijke rol van de Sovjet-Unie in de strijd tegen nazi-Duitsland, de immense offers die daarbij werden gebracht en de enorme impact ervan op de overlevenden – ze zijn in Nederland tijdens de Koude Oorlog langzaam maar zeker in de vergetelheid geraakt. Ook de 865 soldaten die op het Sovjet Ereveld begraven liggen, raakten vergeten. Totdat een jonge student tegen de stroom inroeide en erin slaagde om soldaten te identificeren en hun nabestaanden te informeren dat vader in het verre Nederland begraven ligt.

En wat te denken van het lot van de 101 Sovjetsoldaten in Kamp Amersfoort, die als Untermenschen werden behandeld, en het ontstaan en de ontwikkeling van het Sovjet Ereveld in de context van de Koude Oorlog?

Het zijn verdiepende thema’s die goed aansluiten bij het geschiedenisonderwijs en burgerschapsonderwijs in het middelbaar onderwijs. Maar ook voor andere doelgroepen – toeristen, serviceclubs en overige belangstellenden – biedt het Sovjet Ereveld stof tot nadenken.

We komen graag met u in contact als u kansen ziet om het Sovjet Ereveld een plek te geven in uw onderwijsprogramma. Voor groepen (niet alleen voor het onderwijs) bieden we daarnaast rondleidingen over het Ereveld en lezingen / gastlessen. We denken graag mee om aan uw wensen tegemoet te komen. Zelfstandig een bezoek brengen aan het Sovjet Ereveld is altijd mogelijk. Daarnaast is er op de website veel informatie te vinden.

Willem van der Craats is voorzitter van onze Commissie Educatie, lezingen en rondleidingen. Graag contact via educatie@sovjet-ereveld.nl als u meer wilt weten over de mogelijkheden die het Sovjet Ereveld te bieden heeft.

Het educatieprogramma is volop in ontwikkeling! Heeft u ideeën? Laat het ons weten. Als u zich op de homepage aanmeldt voor de nieuwsbrief, dan houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.