Grafbezoek

4 mei 016

Lidia Aleksejeva is haar gevoelens niet meer de baas. Ze huilt; tranen van verdriet, van ongeloof, van blijdschap ook. Voor het eerst is ze bij het graf van haar vader Ivan Opalev, omgekomen in de Tweede Wereldoorlog en al die tijd spoorloos verdwenen gewaand. Ze knielt bij de grafsteen op het ereveld, houdt haar betraande gezicht verborgen achter een zakdoek. Ze heeft bloemen bij de zerk gezet, een kleine krans aan de zijkant ervan opgehangen. Ze praat tegen de steen, zachtjes en gebroken. – Amersfoortse Courant, 4 mei 2005

Europa, Nederland,Utrecht, Leusden, Russisch begraafplaats, 04-05-2011, foto Evelyne Jacq, Op het Russisch ereveld in Amersfoort liggen 865 Sovjet-soldaten uit de voormalige Sovjetunie begraven, gesneuveld tijdens de tweede wereldoorlog. Veel van hun nabestaanden in de USSR/Rusland hebben daar nooit weet van gehad. Een Nederlandse journalist (Remco Reiding) is al jaren bezig om die nabestaanden op te sporen. Met redelijk succes. Gisterenavond landde de 73-jarige Zoja Kozyreva op Schiphol. Ze heeft een lange reis achter de rug. Eerst van Koergan naar Moskou en dan naar het verre Nederland. Vannochtend staat ze bij het graf van haar vader op het Russisch ereveld in Amersfoort. Tientallen jaren heeft Zoja, die opgroeide in een weeshuis, niet geweten dat haar vader, soldaat in het Sovjet-leger, een graf had. Hij stond als vermist te boek, zelfs w‡‡r hij vermist was geraakt Ð Zoja had geen idee. Vandaag knielt Zoja Kozyreva bij het graf van haar vader. Een neef van een gesneuvelde soldaat knielt ook bij het graf van zijn oom.Foto Evelyne Jacq

Het grafbezoek van kinderen van soldaten heeft de afgelopen jaren telkens weer voor kippenvel gezorgd. Pas de laatste jaren zijn nabestaanden opgespoord van soldaten die begraven liggen op het Sovjet Ereveld. Kinderen en kleinkinderen van deze soldaten willen heel graag voor het eerst in hun leven het graf van hun vader of grootvader bezoeken. Vaak zijn hun mogelijkheden en middelen beperkt. Stichting Sovjet Ereveld organiseert daarom de gehele reis en het verblijf voor deze familieleden van soldaten.

09-09-2009 LEUSDEN - Anatoli Koedrin (knielend bij het graf) brengt met zijn vrouw Nadezjda voor het eerst een bezoek aan het graf van zijn vader Ivan Koedrin. Deze overleed op 10 mei 1945 in Duitsland, werd overgebracht naar Margraten en later herbegraven op het Russisch Ereveld in Leusden. FOTO SHODY CAREMAN.

De stichting regelt de uitnodiging, begeleidt de visumaanvraag, adviseert over de reis naar Nederland, organiseert een verblijfplaats (gastgezin of hotel), stelt een programma samen, zorgt voor permanente begeleiding, een tolk, vervoer, bloemen voor het graf enz. Daarnaast betaalt de stichting zo mogelijk de kosten voor verblijf in Nederland. Indien mogelijk bezoeken nabestaanden het graf begin mei, zodat ze het plaatsen van bloemen op 3 mei en Dodenherdenking op 4 mei kunnen meemaken.

03-05-2010 LEUSDEN / AMERSFOORT - Lidia Petoechova bij het graf van haar vader op het Russisch Ereveld. Remco Reiding heeft er voor gezorgd dat zij voor het eerst bij het graf van haar vader kan zijn. FOTO SHODY CAREMAN

Wilt u een bijdrage leveren aan de reis van nabestaanden, adopteer dan een soldaat, maak een donatie over naar NL88RABO0127654739 t.n.v. Stichting Sovjet Ereveld of neem contact op. De Belastingdienst heeft Stichting Sovjet Ereveld aangewezen als culturele ANBI (algemeen nut beogende instelling). Uw gift komt daardoor mogelijk in aanmerking voor extra aftrek van de belasting.