Vrijwilligers

De Stichting Sovjet Ereveld werkt met vrijwilligers, omdat:

 • de Stichting een non-gouvernementele organisatie is zonder winstdoelmerk, die onafhankelijk is van de overheid en zich inzet voor het maatschappelijk belang;
 • er onvoldoende financiële middelen zijn om alle werkzaamheden door betaalde krachten te laten uitvoeren;
 • vrijwilligers over kennis en kunde beschikken die de Stichting van pas komt;
 • veel vrijwilligers een sterke binding met de omgeving hebben en de Stichting en het Sovjet Ereveld zo kunnen helpen op de kaart te zetten;
 • de inzet van vrijwilligers bijdraagt aan de maatschappelijke doelen van onze organisatie.

Vaste vrijwilligers houden zich bezig met werkzaamheden binnen verschillende domeinen, bijvoorbeeld onderzoek, vertalingen, educatie, het organiseren van en helpen bij herdenkingen en bijeenkomsten en de organisatie rond adoptie van graven. Daarnaast zijn er ook diverse administratieve taken die worden uitgevoerd, zoals het uittypen van teksten en het scannen van documenten.

De vrijwilligers zijn grotendeels verdeeld over commissies:

 • Adoptie en donaties
 • Collectiebeheer en database
 • Communicatie en marketing
 • Educatie, lezingen en rondleidingen
 • Herdenkingen en bijeenkomsten
 • Nabestaanden en grafbezoek
 • Onderzoek en opsporing
 • Vertalingen

Daarnaast kent de Stichting een Jongerenraad.

Wilt u ook vrijwilliger worden van de Stichting? Neem contact op via info@sovjet-ereveld.nl. Dan kijken we samen hoe we u een passende rol binnen de Stichting kunnen geven.

Lees hier het Vrijwilligersbeleidsplan van Stichting Sovjet Ereveld.